In conformitate cu Decizia ANCOM nr. 1201/2011, in calitatea sa de operator de comunicatii electronice, Alienstation (S.C. BKB WIRELESS DISTRIBUTION SYSTEMS S.R.L.), va aplica incepind cu data de 1 ianuarie 2012 urmatoarea procedura privind masurarea parametrilor de calitate administrativi, pentru serviciile de internet comercializate.